PhD supervision: Man Hu

Mäkelä, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Supervision of the PhD thesis of Man Hu on integrating process-based stand growth models with remote sensing data
Periodokt 2017 → …
Examinand
OmfattningInternationell