PhD supervision: Man Hu

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Supervision of the PhD thesis of Man Hu on integrating process-based stand growth models with remote sensing data
Periodokt. 2017 → …
OmfattningInternationell