PhD Supervision (Mr. Mika Pylsy)

Huttunen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Stilisation and stilisators in the early 20th century Russian prose
Period2016 → …
Examinand