Ph.D supervision of Heini Nihtilä

Laakkonen, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervisor
Period1 maj 2019
Examinand