PhD supervision Sebastian Caballero Paz: 'Gold-mining Conflicts in the Bolivian Amazonas'

Ranta, E. (Handledare), Wayessa, G. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 2020 → …
Examinand