PhD supervision Yujie Wang

Sontag-Strohm, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2016
ExaminandYujie Wang
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningInternationell