PhD Supervisor for Eija Pehkonen: "Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit"

Kallioniemi, A. (Handledare), Kuusisto, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2017
Examinand