PhD Supervisor for Kärki, Ilari (2015) Uusliberalismia vai ei? Suomalaista perusopetusta koskevien koulutuspoliittisten kasvatus- ja opetustavoitteiden arvot vuosina 1994–2012 Shalom Schwartzin arvoteorian valossa [Values of educational policy documents guiding Finnish basic education 1994-2012 in the light of Shalom Schwartz’s value theory], University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education, 376. Helsinki: Unigrafia.

Kallioniemi, A. (Handledare), Kuusisto, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015
Examinand