PhD Supervisor of Dominik Kempa

Kärkkäinen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Efficient Construction of Fundamental Data Structures in Large-Scale Text Indexing
Period20112015
ExaminandDominik Kempa
Examination vidUniversity of Helsinki