PhD supervisor of Eemeli Hakoköngäs

Sakki, I. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodaug 2014 → …
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki