PhD supervisor of Jukka Toivanen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Methods and Models in Linguistic and Musical Computational Creativity
Period3 juni 2016
Examinand
Examination vid