PhD Supervisor of Niko Välimäki

Mäkinen, V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20082012
ExaminandNiko Välimäki
Examination vidUniversity of Helsinki