PhD supervisor of Oskar Gross

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Thesis title: Word Associations as a Language Model for Generative and Creative Tasks
Period6 maj 2016
Examinand
Examination vidAvdelningen för datavetenskap