PhD thesis

Lindholm, D. B. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20062013
ExaminandRaili Koivuniemi
Examination vidUniversity of Helsinki