PhD thesis co-supervision

Mäkelä, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2021 → …
ExaminandSamuel Hartikainen
OmfattningInternationell