PhD thesis co-supervision, Mila Marinovic

Mäkelä, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki