PhD thesis Co-supervisor

Starr, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Carbon stocks and water use in dryland Acacia savannah woodland ecosystems in Sudan

Title of thesis: Draft: Carbon Dynamics in Dryland Ecosystems in Sudan
Periodmar 2011 → …
ExaminandABAKER Wafa
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningInternationell