PhD Thesis Co-supervisor

Porcar-Castell, A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Boreal Forest Albedo and its spatial and temporal variation
Period2011 - 2014
ExaminandNea Kuusinen
Examination vidUniversity of Helsinki