PhD Thesis Co-supervisor of Kaisa Kanerva

Alho, K. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Supervisor: Docent Elisabet Service

Title of thesis: Working memory and matc´hematical skills in children
Period200411 dec 2019
ExaminandKaisa Kanerva
Examination vidUniversity of Helsinki