PhD thesis / J.M. Palva 18.11.2005

Voipio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2005
ExaminandJ. Matias Palva
Examination vidUniversity of Helsinki