PhD-thesis (Risto Vesala)

Rikkinen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Diversity and ecology of the fungi farmed by East African termites
Periodaug 2013okt 2018
ExaminandR. Vesala
Examination vidHelsingin yliopisto