PhD thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20112016
ExaminandJuho Inkinen
Examination vid
  • University of Helsinki