PhD thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Disordered matter studied by x-ray Raman scattering
Period20072011
ExaminandTuomas Pylkkänen
Examination vid
  • University of Helsinki