PhD thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20112016
ExaminandKari Ruotsalainen
Examination vid
  • University of Helsinki