PhD thesis supervision

Šimko, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2017 → …
Examinand