Ph.D. thesis supervision, Ari Laaksonen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1992
ExaminandAri Laaksonen
Examination vid
  • Helsinki