PhD thesis supervision / I. Kirilkin

Kaila, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2005
ExaminandIlya Kirilkin
Examination vidUniversity of Helsinki