Ph.D. thesis supervision: Michael Boy

Kulmala, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2003
ExaminandMichael Boy
Examination vidHelsinki