PhD thesis supervision of Matti Räsänen

  • Pellikka, P. (Bihandledare)
  • Kulmala, M. (Handledare)
  • Janne Rinne (Bihandledare)
  • Tuula Aalto (Förhandsgranskare)
  • Ari Lauren (Förhandsgranskare)
  • Stefano Manzoni (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling