PhD Thesis Supervisor

Porcar-Castell, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2010
ExaminandMSc Beñat Olascoaga
Examination vidUniversity of Helsinki