PhD thesis supervisor

Nevalainen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervisor: Dr Arja Nurmi

Co-supervisor: Dr Arja Nurmi

Title of thesis: Changes in the field of obligation and necessity in contemporary British English
Period2005mar 2015
ExaminandSoili Nokkonen
Examination vidUniversity of Helsinki