PhD thesis supervisor

Nevalainen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervisor: Prof. Minna Palander-Collin

Co-supervisor: Prof. Minna Palander-Collin

Title of thesis: tba
Period2005maj 2019
ExaminandSatu von Boehm
Examination vidUniversity of Helsinki