PhD Thesis Supervisor of Artturi Ylinen

Alho, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Principal Supervisor Dr. Kaisa Tiippana

Title of thesis: Multisensory learning and its utility in intervention for children with developmental disorders
Period26 mar 2020 → …
ExaminandArtturi Yrjö Herman Ylinen
Examination vidForskarskolan i hälsoforskningMedicinska fakulteten Helsingfors universitetDoctoral Programme Brain & Mind
OmfattningLokal