Pia Koskinen, Beslöt eller beslutade? : en korpusbaserad undersökning om böjningen av verbet besluta i tidningstexter

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20202021
ExaminandPia Koskinen
OmfattningLokal