Planning Theory & Practice (Tidskrift)

Bäcklund, P. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodjan 2021 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1464-9357
OmfattningInternationell