Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) biohajoaminen kaupunkien viheralueilla käytetyissä maa-aineksissa ja hajoamisen yhteys immuunipuolustusta edistävien bakteerien runsauteen

Sinkkonen, A. (Handledare), Rantalainen, A. (Handledare), Grönroos, K. M. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand