Popular-scientific exhibition: What does the world live on? A thematic exhibit on food plants and the food security of the world (in Finnish)

Schulman, L. (Deltagare)

    Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

    Beskrivning

    Schulman, L., Hedman, A., Pelttari, A., Laukko, H., Tynkkynen, L., Etäsalo, I.
    Millä maailma elää? , Helsinki University Botanic Garden, 1.–27.2.2005
    Period1 feb 200527 feb 2005