Pre-axamination of doctoral thesis / Mialon

Klefström, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2008
ExaminandAntoine Mialon
Examination vidUniversity of Turku