Pre-examination of a doctoral thesis (Juhani Koivisto)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period24 mars 2016
Examinand
OmfattningInternationell