Pre-examination of a licentiate thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Jan Cristina's licentiate thesis

Title of thesis: Integrability for non-smooth connections
Period13 mars 2012
ExaminandJan Cristina
Examination vid
  • University of Helsinki