Pre-Examination of doctoral dissertation

Kivikuru, U. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodaug 2005
ExaminandKarina Horsti
Examination vidUniversity of Tampere