Pre-examination of doctoral thesis

Aunesluoma, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Pre-examination of doctoral thesis

Title of thesis: The Beginning of the Cold War as a Realpolitikal Phenomenon – U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the Field of Power Politics 1945–1947
Period8 nov 2011
ExaminandJukka Leinonen
Examination vidUniversity of Jyväskylä