Pre-examination of doctoral thesis

Aunesluoma, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Pre-examination of doctoral thesis

Title of thesis: The Holy See, Britain and the Crisis of Malta, 1927-1933
Periodokt 2013
ExaminandAappo Laitinen
Examination vidUniversity of Helsinki