Pre-examination of Harri Gustavsberg's doctoral dissertation manuscript, Security (Police) Administration, Administrative Science, University of Tampere

Ahonen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodokt 2017dec 2017
Examinand
OmfattningNationell