Pre-examinator of a doctoral dissertation

Nygren, A. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Territorial conflicts in the Northern Atlantic Autonomous Region (RAAN), Nicaragua
Period2006 → …
ExaminandPia Rinne
Examination vidUniversity of Helsinki