Pre-examinator of Doctoral thesis

Lappalainen, P. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2007
ExaminandMikko Rönty
Examination vidUniversity of Helsinki