Pre-examinator of Doctoral thesis

Lappalainen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2007
ExaminandIivari Kleino
Examination vidUniversity of Tampere