Pre-examinator of Jarkko Salojärvi (TKK)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period1 jan. 200831 dec. 2008
ExaminandJarkko Salojärvi
Examination vid
  • Teknillinen korkeakoulu