Pre-examinator of licentiate thesis of Paula Ahola

Laakkonen, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand
OmfattningNationell