Pre-examinator of PhD Thesis by J.A. Laxminarayana

Ahonen-Myka, H. (Förhandsgranskare)

    Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

    Period2006
    ExaminandJ.A. Laxminarayana
    Examination vidIndian Institute of Technology, Bombay
    OmfattningInternationell