Pre-examiner, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Turku

Jouppila, K. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Stability of natural colorants of plant origin
Periodnov 2014
ExaminandMika Kaimainen
Examination vidUniversity of Turku
OmfattningInternationell